Portico & Bridge

Tại Portico & Bridge, sứ mệnh của chúng tôi là mang đến cho bạn giá trị tuyệt vời xứng đáng với những gì khách hàng bỏ ra để trải nghiệm dịch vụ. Các giá trị mà P&B hướng đến là: Tin cậy, Minh bạch và Chính trực. Đây là những giá trị kim chỉ nam mà công ty luôn dựa vào!

Là một đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi không tính phí dịch vụ quá cao, bất động sản vượt giá trị thực của nó hoặc kế hoạch nhập cư quá đắt, chúng tôi đảm bảo rằng bạn nhận được khả năng đầu tư và nhập cư tốt nhất hiện có trên thị trường.

Nhập cư đến một đất nước mới là một hành trình và chúng tôi là đối tác tốt nhất để thực hiện hành trình đó cùng bạn! Đầu tư cho tương lai của bạn, cuộc sống tương lai và gia đình bạn có ý nghĩa lớn đối với chúng tôi.

Đội ngũ nhân sự

 • Graham Busuttil
  Graham Busuttil
  Attorney & Registered IIP Lawyer
  Xem thêmarrow_right_alt
 • Trafford Busuttil
  Trafford Busuttil
  Chief Executive Officer
  Xem thêmarrow_right_alt
 • Faye Busuttil
  Faye Busuttil
  Property Manager | Malta
  Xem thêmarrow_right_alt
 • Maggie Ge
  Maggie Ge
  Client Manager | Malta
  Xem thêmarrow_right_alt
 • Joe Cini
  Joe Cini
  General Manager | Gozo 
  Xem thêmarrow_right_alt
 • Maryanne Zarb
  Maryanne Zarb
  Office Manager | Gozo
  Xem thêmarrow_right_alt
 • Mario Borg
  Mario Borg
  Ground Handling Co-Ordinator | Malta 
  Xem thêmarrow_right_alt
 • Thanh Le
  Thanh Le
  Documentation Specialist | Vietnam 
  Xem thêmarrow_right_alt
 • Lucia Lin
  Lucia Lin
  General Manager | China
  Xem thêmarrow_right_alt
 • Tommy Tian
  Tommy Tian
  Sales Director | China
  Xem thêmarrow_right_alt
 • Helen Chu
  Helen Chu
  Processing Specialist | China 
  Xem thêmarrow_right_alt
 • Cathy Yi
  Cathy Yi
  Processing Specialist | China
  Xem thêmarrow_right_alt
 • Leslie Wang
  Leslie Wang
  Visa Manager/Sales Assistant | China
  Xem thêmarrow_right_alt

Đánh giá khách hàng

Chứng nhận - giải thưởng