Định Cư Diện Kinh Doanh (188a / 132a )

Định Cư Úc Diện Kinh Doanh

Đổi mới kinh doanh (Phân loại 188)

• Tuổi dưới 55 tuy nhiên những người nộp đơn trên 55 tuổi có thể đủ điều kiện để được miễn tuổi
• Lịch sử kinh doanh: Sở hữu và quản lý một doanh nghiệp trong ít nhất 2 năm tài chính đầy đủ
• Doanh thu kinh doanh: AUD $ 500,000 AUD
• Tài sản Tối thiểu: AUD $ 800,000 AUD
• Yêu cầu tiếng Anh có thể được miễn với một khoản phí bổ sung
• Hoạt động bắt buộc ở Úc: Quyền sở hữu và quản lý doanh nghiệp
• Yêu cầu lưu trú tối thiểu: Một năm
• Thời gian tối thiểu để thường trú: Hai đến bốn năm

Ứng viên phải có khả năng chứng minh lịch sử sở hữu và quản lý một doanh nghiệp có doanh thu tương đương ít nhất 500.000 đô la Úc trong ít nhất 2 năm. Có thể gộp doanh thu của tối đa hai ngành kinh doanh chính. Giai đoạn đầu tiên sẽ là thị thực tạm trú lên đến 4 năm - trong giai đoạn này, người nộp đơn sẽ cần sở hữu và quản lý một doanh nghiệp tại Úc trong ít nhất 2 năm bao gồm ít nhất 1 năm lưu trú tại Úc. Doanh nghiệp ở Úc sẽ phải đạt doanh thu 300.000 đô la Úc. Sau đó có thể nộp đơn xin thường trú.

Chương trình doanh nhân thành công (Phân nhóm 132)

• Tuổi dưới 55 tuy nhiên những người nộp đơn trên 55 tuổi có thể đủ điều kiện để được miễn tuổi
• Lịch sử kinh doanh: Sở hữu và quản lý một doanh nghiệp trong ít nhất 2 năm tài chính đầy đủ
• Doanh thu Kinh doanh: AUD $ 3.000.000 AUD
• Tài sản tối thiểu: AUD $ 1.500.000 AUD
• Yêu cầu tiếng Anh có thể được miễn với một khoản phí bổ sung
• Hoạt động bắt buộc ở Úc: Quyền sở hữu và quản lý doanh nghiệp
• Yêu cầu lưu trú tối thiểu: Không yêu cầu thời gian lưu trú tối thiểu
• Thời gian tối thiểu để thường trú: Trực tiếp đến nơi thường trú

Người nộp đơn phải có khả năng chứng minh lịch sử sở hữu và quản lý một doanh nghiệp với doanh thu tương đương ít nhất AUD $ 3.000.000 trong ít nhất 2 năm. Có thể kết hợp doanh thu của tối đa hai ngành kinh doanh chính. Đây là con đường thường trú trực tiếp - không có thời gian tạm trú.

Quá trình

• Bước 1: Ứng viên hoàn thiện danh sách CV của mình với tất cả các bằng cấp trước đây, kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm kinh doanh và chứng chỉ ngôn ngữ, v.v.
• Bước 2: Người nộp đơn sau đó sẽ nói chuyện với đại diện của Portico và Bridge tại Úc, một Đại lý Nhập cư Úc được chứng nhận, để hiểu chính xác mục tiêu và mục tiêu chính của người nộp đơn
• Bước 3: Thông qua lời khuyên của Portico & Bridge và một Đại lý Di trú Úc thực hành đã chọn con đường tốt nhất để đến Cơ quan Nhập cư Doanh nghiệp Úc.
• Bước 4: Nhận quyết định về đơn đăng ký của bạn
• Bước 5: Điều hành doanh nghiệp tại Úc

Tôi muốn tư vấn