Định Cư Diện Đầu Tư (188b / 188c )

Định Cư Úc diện Đầu tư
Hạng nhà đầu tư (Hạng mục 188b)
• Tuổi: Dưới 55 - Người nộp đơn từ 55 tuổi trở lên có thể đủ điều kiện để được miễn tuổi.
• Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý đầu tư hoặc kinh doanh
• Tài sản Tối thiểu: AUD $ 2,250,000
• Đầu tư vào Úc: 1.500.000 AUD trái phiếu chính phủ trong 4 năm
• Yêu cầu tiếng Anh: Có thể được miễn với một khoản phí bổ sung
• Yêu cầu lưu trú tối thiểu: Hai năm trong thời gian tạm trú bốn năm

Người nộp đơn đầu tư phải tích lũy được ít nhất 1.500.000 AUD thông qua việc quản lý các khoản đầu tư hoặc kinh doanh và có thể chuyển các khoản tiền này sang trái phiếu chính phủ ở Úc trong thời hạn 4 năm. Giai đoạn đầu tiên sẽ là thị thực cư trú tạm thời trong 4 năm - trong giai đoạn này, người nộp đơn sẽ cần duy trì khoản đầu tư trái phiếu và ở lại Úc ít nhất 2 năm. Lợi nhuận đầu tư nhìn chung thấp (1,5-2%) và khoản đầu tư cơ bản được đảm bảo.

Nhà đầu tư quan trọng (Phân nhóm 188c)
• Độ tuổi: Không giới hạn độ tuổi
• Kinh nghiệm: Không yêu cầu
• Tài sản Tối thiểu: AUD $ 5.000.000
• Đầu tư tại Úc: AUD $ 5.000.000 cho các khoản đầu tư tuân thủ trong 4 năm
• Yêu cầu tiếng Anh: Có thể được miễn với một khoản phí bổ sung
• Yêu cầu lưu trú tối thiểu: 160 ngày cho 4 năm tạm trú

Nhà đầu tư quan trọng: Một lộ trình hợp lý với nhiều yêu cầu được giảm bớt hoặc miễn cho phép người nộp đơn thực hiện đầu tư có cấu trúc phù hợp ở Úc trong 4 năm. Yêu cầu lưu trú tối thiểu là 160 ngày trong 4 năm sẽ thuận lợi cho những ứng viên có công việc ở nước ngoài và muốn giảm thiểu thời gian ở Úc. Các khoản đầu tư mang tính thương mại và tiềm năng thu được lợi nhuận cao hơn trái phiếu chính phủ.
Tôi muốn tư vấn