Về nước Mỹ

Tải brochure
Tổng Quan
Tổng Quan
Hoa Kỳ (United States, viết tắt là US), hay còn gọi là Mỹ (America), tên gọi đầy đủ là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hoặc Hợp chủng quốc Mỹ (United States of America, viết tắt là USA).
Xem thêm arrow_right_alt
Kinh tế
Kinh tế
Nền kinh tế Hoa Kỳ là nền kinh tế hỗn hợp có mức độ phát triển cao. Đây là nền kinh tế lớn nhất thế giới tính theo giá trị GDP danh nghĩa (nominal) và lớn thứ hai thế giới tính theo ngang giá sức mua (PPP). Nền kinh tế Hoa Kỳ phát triển nhờ nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có, hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ và năng suất lao động cao.
Xem thêm arrow_right_alt
Giáo dục
Giáo dục
Hệ thống giáo dục Mỹ có nhiều lựa chọn ngành học cho sinh viên quốc tế. Sự phong phú về trường, chương trình học và địa điểm mang đến cho sinh viên nhiều lựa chọn nhưng nhiều khi cũng sẽ khó quyết định, thậm chí đối với cả sinh viên Mỹ.
Xem thêm arrow_right_alt
Phúc lợi xã hội
Phúc lợi xã hội

Nếu bạn đang có ý định sinh sống và định cư tại Mỹ chắc chắn bạn sẽ rất quan tâm đến chế độ phúc lợi xã hội của chính phủ Mỹ dành cho người dân của mình như thế nào.

Xem thêm arrow_right_alt