FAQs

 • 1
  Tôi cần bao nhiêu để có được Visa E2 nhà đầu tư?

  Luật không quy định số tiền tối thiểu cho thị thực nhà đầu tư. Số tiền đó sẽ thay đổi tùy thuộc vào loại hoạt động bạn chọn (ví dụ: dịch vụ so với bán hàng hóa), cho dù bạn đang tạo một doanh nghiệp từ đầu hay mua một doanh nghiệp hiện có.

 • 2
  Tốt hơn là tạo một doanh nghiệp từ đầu hay mua một doanh nghiệp hiện có?

  Điều này sẽ phụ thuộc vào loại hoạt động bạn đang có ý định thiết lập. Nếu đó là một công ty dịch vụ, thì việc mua một cơ sở kinh doanh hiện tại sẽ khá khó khăn, ngược lại nếu đó là một cửa hàng chẳng hạn, bạn sẽ có sẵn những cơ sở kinh doanh cho mình. Mua một doanh nghiệp hiện có được ưu tiên trong hầu hết các trường hợp vì công ty nói chung sẽ tiếp tục tạo ra lợi nhuận khi bạn sẵn sàng kết thúc giao dịch mua hiện tại của doanh nghiệp, sau khi có thị thực E-2.

 • 3
  Tôi có cần thuê nhân viên có Visa E-2 không?

  Điều này sẽ phụ thuộc vào loại hoạt động bạn có. Có thể là công ty của bạn rất nhỏ và bạn không cần nhân viên. Tuy nhiên, người ta hiểu chung rằng công ty của bạn sẽ phải thuê nhân viên để chứng tỏ rằng nó đang mang lại lợi ích cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Đây là một yếu tố chính mà dịch vụ Di trú xem xét khi bạn nộp đơn xin gia hạn thị thực E-2.

 • 4
  Tiêu chí để Visa E2 của tôi được gia hạn là gì?

  Một số tiêu chí được xem xét khi gia hạn thị thực E-2 như số lượng nhân viên bạn có, cho dù họ là toàn thời gian hay bán thời gian, mức lương họ kiếm được, cho dù bạn thuê các nhà thầu độc lập, lợi nhuận tạo ra phải đủ để hỗ trợ nhà đầu tư và gia đình của họ, và liệu bạn có đang mang lại lợi ích cho nền kinh tế Hoa Kỳ hay không.

 • 5
  Các yêu cầu về Visa E2 là gì?

  Một số tiêu chí chính được sử dụng để đánh giá đơn xin thị thực E2 là: Hiệp ước phải tồn tại giữa Hoa Kỳ và quốc gia có quốc tịch của người nộp đơn; người nộp đơn đã đầu tư hoặc đang tích cực trong quá trình đầu tư; khoản đầu tư của người nộp đơn là đáng kể; ứng viên đang ở vị trí phát triển và chỉ đạo doanh nghiệp.

 • 6
  Con tôi có thể làm việc ở Hoa Kỳ không?

  Không. Con bạn không được phép làm việc tại Hoa Kỳ trong khi chúng có thị thực E2 phái sinh dựa trên sự chấp thuận E2 của bạn.

 • 7
  Con cái của một người có thị thực E2 có thể đi học ở Hoa Kỳ không?

  Đúng. Là những người phụ thuộc E2, con bạn có thể học trường công và thậm chí là đại học cho đến năm 21 tuổi.

 • 8
  Cần bao nhiêu vốn đầu tư cho thị thực E-2?

  Số tiền đầu tư. Người nộp đơn phải đầu tư đáng kể để đủ điều kiện nhận thị thực nhà đầu tư E2. Tuy nhiên, luật không quy định số tiền tối thiểu bằng đô la. Nói chung, người nộp đơn nên chuẩn bị đầu tư ít nhất 100.000 đô la Mỹ vào doanh nghiệp để có trường hợp xin thị thực E2 tốt.

 • 9
  Visa E-2 có thời hạn bao lâu?

  Thị thực E2 có hiệu lực trong thời hạn năm năm và có thể được gia hạn với gia hạn hai năm miễn là bạn duy trì các bằng cấp cần thiết. Như hiện tại, không có giới hạn về số lượng phần mở rộng bạn có thể thực hiện.

 • 10
  Visa E2 có thể xin thẻ xanh không?

  Thị thực E2 là thị thực không di dân không cho người có thị thực có ý định nhập cư vào Hoa Kỳ tại thời điểm Thị thực được cấp hoặc sử dụng để nhập cảnh. Theo đó, E2 không cung cấp cho một cá nhân con đường trực tiếp đến thường trú nhân (thẻ xanh). Tuy nhiên, người có thị thực E2 vẫn có thể chuyển sang loại thị thực khác sau này để dễ dàng hơn trong việc xin thẻ xanh.