EB-5 Visa

Chương trình đầu tư nhận thẻ xanh EB5

Chương trình Visa đầu tư EB-5 là gì? 

EB-5 là một chương trình thị thực vĩnh viễn cho phép nhập cư bằng cách đầu tư vào Hoa Kỳ. Một khoản đầu tư duy nhất có thể cho phép người nộp đơn, vợ / chồng của họ và bất kỳ con cái chưa kết hôn nào dưới 21 tuổi nhận được thị thực thường trú (Thẻ xanh).

Người nộp đơn EB-5 được yêu cầu đầu tư tối thiểu $900,000 USD.

Khoản đầu tư EB-5 là một khoản đầu tư rủi ro tạo ra 10 việc làm mới cho công dân Mỹ.

Không giống như nhiều chương trình đầu tư có quốc tịch khác, nhà đầu tư EB-5 có khả năng nhận lại vốn đầu tư của họ.

Lợi ích của EB-5 Visa

Không giống như một số loại Thị thực Hoa Kỳ, sau khi nhận được thị thực EB-5, người nộp đơn sẽ trở thành thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ. Thường trú nhân được tự do theo đuổi các cơ hội giáo dục, sống, làm việc và đi du lịch ở bất cứ đâu trong Hoa Kỳ.

Không cần yêu cầu trong tương lai và EB-5 cuối cùng cung cấp một con đường để trở thành công dân Hoa Kỳ.

Quy trình nhận thẻ xanh thông qua đầu tư EB-5

Bước 1: Nhà đầu tư tạo tài khoản đảm bảo
Bước 2: Kiểm tra lý lịch tư pháp của đương đơn
Bước 3: Hoàn thảnh đơn I-526 nộp lên sở di trú Hoa Kỳ
Bước 4: Nhận thẻ thường trú nhân trong vòng 2 năm có điều kiện
Bước 5: Hoàn thành đơn I-829 nộp lên Sở di trú Hoa Kỳ
Bước 6: Nhận thẻ xanh để có thường trú nhân vĩnh viễn tại Hoa Kỳ
Bước 7: Nhà đầu tư nhận lại số tiền đã đầu tư sau thời gian cam kết
Bước 8: Thi lên quốc tịch Mỹ và hưởng đặc quyền toàn phần của công dân Mỹ 

 
Tôi muốn tư vấn