Yêu cầu của chương trình

22/09/2020 |

  • Tuổi:
    • Đương đơn và vợ/chồng: 18+
    • Con phụ thuộc: < 18
  • Không có tiền án, tiền sự.
  • Không yêu cầu trình độ học vấn, ngoại ngữ, kinh nghiệm quản lý.

Tin tức khác