Định Cư

Tải brochure
Chương Trình

Vào 10/2012, chính phủ Bồ Đào Nha đã khởi động Chương trình Thị thực Vàng cho phép người nước ngoài có thể cư trú tại Bồ Đào Nha bằng cách đầu tư.

Vào năm 2015, Chính phủ đã đưa ra những thay đổi đối với chương trình và cập nhật các yêu cầu đối với việc xin giấy phép cư trú thông qua việc mua bất động sản ở Bồ Đào Nha.

Theo đó, nhà đầu tư có thể chọn một trong bảy phương án đầu tư. Phổ biến nhất là bất động sản. Sau khi mua bất động sản ở Bồ Đào Nha, nhà đầu tư nhận được giấy phép cư trú cho cả gia đình của họ. Tài sản phải thuộc quyền sở hữu của nhà đầu tư trong thời gian tối thiểu là năm năm.

Vì sao chọn
Thời gian xử lý nhanh: 2 – 6 tháng.
Thời gian xử lý nhanh: 2 – 6 tháng.
Miễn thị thực vào Schengen
Miễn thị thực vào Schengen
Hoàn vốn đầu tư sau 5 năm
Hoàn vốn đầu tư sau 5 năm
Bao gồm cả gia đình (đương đơn, vợ/chồng và con phụ thuộc)
Bao gồm cả gia đình (đương đơn, vợ/chồng và con phụ thuộc)
Tự do lựa chọn các dự án đầu tư
Tự do lựa chọn các dự án đầu tư
Không yêu cầu cư trú thường xuyên (chỉ 7 ngày mỗi năm)
Không yêu cầu cư trú thường xuyên (chỉ 7 ngày mỗi năm)
Sống và làm việc tại Bồ Đào Nha
Sống và làm việc tại Bồ Đào Nha
Giảm thuế trong 10 năm đầu tiên
Giảm thuế trong 10 năm đầu tiên
Được cấp quyền thường trú và đủ điều kiện xin quốc tịch Bồ Đào Nha trong 5 năm
Được cấp quyền thường trú và đủ điều kiện xin quốc tịch Bồ Đào Nha trong 5 năm
Vì sao chọn
Thị thực đầu tư vào Bồ Đào Nha bằng lựa chọn "Đầu tư bất động sản"
Xem thêm arrow_right_alt
Thị thực đầu tư vào Bồ Đào Nha bằng lựa chọn "Đầu tư bất động sản"
Thị thực đầu tư vào Bồ Đào Nha bằng lựa chọn "Đầu tư vốn"
Xem thêm arrow_right_alt
Thị thực đầu tư vào Bồ Đào Nha bằng lựa chọn "Đầu tư vốn"
Yêu cầu của chương trình
 • Tuổi:
  • Đương đơn và vợ/chồng: 18+
  • Con phụ thuộc: không giới hạn độ tuổi
 • Không có tiền án, tiền sự.
 • Đầu tư từ nước ngoài (tức là bên ngoài Bồ Đào Nha)
 • Tài sản của nhà đầu tư không bị đóng băng theo quy định của châu Âu
 • Hoàn thành đầu tư theo yêu cầu.
 • Có thị thực Schengen còn hạn để thực hiện sinh trắc học ở Bồ Đào Nha trước khi bắt đầu quá trình thẩm định.
 • Đáp ứng yêu cầu lưu trú tối thiểu (7 ngày cho năm đầu tiên, 14 ngày cho hai năm tiếp theo).
Quy trình xử lý hồ sơ
 • Bước 1: Thẩm định sơ bộ
 • Bước 2: Lựa chọn phương án đầu tư
 • Bước 3: Đầu tư vào thị trường bất động sản, quỹ bất động sản và các lựa chọn khác. Với những vấn đề liên quan đến bất động sản, Portico & Bridge sẽ giúp bạn tìm kiếm những cơ hội đầu tư tốt nhất thông qua cơ sở dữ liệu rộng lớn về các lựa chọn của chúng tôi.
 • Bước 4: Chuẩn bị hồ sơ.
 • Bước 5: Nộp hồ sơ đến Sở Di trú Bồ Đào Nha. Ở giai đoạn này, khách hàng cần đến Bồ Đào Nha để thực hiện sinh trắc học.
 • Bước 6: Quá trình thẩm định hồ sơ của Chính phủ và Sở Di trú Bồ Đào Nha.
 • Bước 7: Nhận giấy phép cư trú
Tôi muốn tư vấn