Những lợi ích

Tham gia cộng đồng chung Châu Âu trong tương lai
Tham gia cộng đồng chung Châu Âu trong tương lai
Montenegro là quốc gia dẫn đầu gia nhập Liên minh châu Âu. Trong khi chờ một số vấn đề chưa được giải quyết, quốc gia Đông Nam Âu này dự kiến sẽ trở thành một phần của Liên minh châu Âu vào năm 2025.

Điều này có nghĩa là vào năm 2025, tất cả công dân Montenegro, thông qua đầu tư, sinh hoặc bằng cách khác, sẽ có thể sống, làm việc hoặc học tập tự do ở tất cả 32 quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu ..
Xem thêm arrow_right_alt
Miễn thị thực đến 124 quốc gia trên toàn thế giới
Miễn thị thực đến 124 quốc gia trên toàn thế giới
Công dân Montenegro được miễn thị thực đến 124 quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm Singapore, Hồng Kông và khu vực Schengen của Châu Âu.
Xem thêm arrow_right_alt
Quốc gia Hiệp ước Thị thực E-2 với Hoa Kỳ
Quốc gia Hiệp ước Thị thực E-2 với Hoa Kỳ
Montenegro là một Quốc gia thuộc Hiệp ước Thị thực E-2. Điều này có nghĩa là nó có một hiệp ước với Hoa Kỳ cho phép Công dân Montenegro đầu tư và điều hành một doanh nghiệp mới hoặc đã được thành lập tại Hoa Kỳ.
Xem thêm arrow_right_alt
Chương trình đầu tư có quốc tịch châu Âu có chi phí tốt nhất
Chương trình đầu tư có quốc tịch châu Âu có chi phí tốt nhất
Khi xem xét các chương trình Quốc tịch Châu Âu theo Đầu tư khác, giá dao động từ 1,1 triệu EUR đến 2,2 triệu EUR.

Khi xem xét Chương trình Đầu tư Quốc tịch Montenegro, người ta có thể có được Quốc tịch Montenegro thông qua Đầu tư từ 350.000 EUR. Tất nhiên, điều này là do Montenegro dự kiến sẽ trở thành một phần của Liên minh châu Âu vào năm 2025, tuy nhiên hiện tại không phải là một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu.
Xem thêm arrow_right_alt