Quốc tịch

Tải brochure
Tổng quan về chương trình
Là cơ hội cho những người thành đạt và có địa vị xã hội cao đạt được quyền công dân Malta thöng qua việc đầu tư tại Malta.
Vì sao chọn
Thủ tục nhanh chóng
Thủ tục nhanh chóng
1 hồ sơ 4 thế hệ
1 hồ sơ 4 thế hệ
Yêu cầu thời gian cư trú thấp
Yêu cầu thời gian cư trú thấp
An toàn
An toàn
Minh bạch
Minh bạch
Hộ chiểu quyển lực thứ 9 trên thế giới, miễn thị thực đến 182 quốc gia
Hộ chiểu quyển lực thứ 9 trên thế giới, miễn thị thực đến 182 quốc gia
Phúc lợi tốt
Phúc lợi tốt
Vì sao chọn
Chương Trình Quyền Công Dân Malta Thông Qua Đầu Tư (MIIP)
Chương trình đang được điều chỉnh - Sẽ có thông báo sau từ chính phủ Malta
Xem thêm arrow_right_alt
Chương Trình Quyền Công Dân Malta Thông Qua Đầu Tư (MIIP)
Yêu cầu của chương trình
Quy trình xử lý hồ sơ

 

Tôi muốn tư vấn