Quốc tịch

Tải brochure
Tổng quan về chương trình

Ưu điểm chương trình:
- Không yêu cầu thời gian cư trú
- Không yêu cầu độ tuổi, bằng cấp, kinh nghiệp, anh ngữ của đương đơn
- Không giới hạn độ tuổi con cái phụ thuộc
- Chương trình cho phép gia đình 4 thế hệ đi cùng hồ sơ
- Chỉ thực hiện đầu tư sau khi hồ sơ được chấp thuận nên tuyệt đối an toàn
- Thời gian thụ lý hồ sơ nha chóng 18 tháng

 
Vì sao chọn
Thủ tục nhanh chóng
Thủ tục nhanh chóng
1 hồ sơ 4 thế hệ
1 hồ sơ 4 thế hệ
Yêu cầu thời gian cư trú thấp
Yêu cầu thời gian cư trú thấp
An toàn
An toàn
Minh bạch
Minh bạch
Hộ chiểu quyển lực thứ 9 trên thế giới, miễn thị thực đến 182 quốc gia
Hộ chiểu quyển lực thứ 9 trên thế giới, miễn thị thực đến 182 quốc gia
Phúc lợi tốt
Phúc lợi tốt
Vì sao chọn
Chương Trình Quyền Công Dân Malta Thông Qua Đầu Tư (MIIP)
Chương trình NESDI đầu tư lấy quốc tịch Malta trực tiếp sẽ cho phép đương đơn và gia đình 4 thế hệ đến định cư Malta với quy chế thường trú nhân và sau đó nhập tịch Malta chỉ sau 12 tháng hoặc 36 tháng giữ thẻ thường trú nhân, rút ngắn thời gian hơn chương trình MPRP (tối thiểu 5 năm cư trú).
Xem thêm arrow_right_alt
Chương Trình Quyền Công Dân Malta Thông Qua Đầu Tư (MIIP)
Yêu cầu của chương trình
Điều kiện chương trình:
- Tuổi: trên 18
- Đầu tư cho Chính phủ:
o 750,000 EUR – Nếu chọn phương án giữ thường trú nhân 1 năm trước khi được nhập tịch, hoặc
o 600,000 EUR – Nếu chọn phương án giữ thường trú nhân 3 năm trước khi được nhập tịch
(*) Khoản đầu tư cộng thêm 50,000 EUR/người phụ thuộc.
- Quyên góp 10,000 EUR cho các tổ chức Phi Chính phủ được quy định
- Đầu tư bất động sản tại Malta:
o Mua bất động sản tối thiểu 700,000 EUR, hoặc
o Thuê bất động sản tối thiểu 600,000 EUR
- Sinh sống tại Malta đủ thời gian tối thiểu được yêu cầu
 
Quy trình xử lý hồ sơ

Quy trình hồ sơ:
- Thẩm định và chuẩn bị hồ sơ
- Lựa chọn phương án đầu tư phù hợp, nộp hồ sơ xin quốc tịch theo chương trình NESDI
- Nhận thư chấp thuận tham gia chương trình
- Đương đơn tiến hành đầu tư tại Malta
- Nhận thư chấp thuận chính thức và thẻ thường trú nhân Malta
- Thực hiện cam kết thời gian cư trú tại Malta
- Nhập tịch Malta sau khi hoàn thành các cam kết

 
Tôi muốn tư vấn