FAQs

 • 1
  Khi gia hạn thẻ tạm trú thì nhà đầu tư gia hạn ở đâu?
  Văn phòng Quốc tịch và Di trú (OCMA) – The Office of Citizenship and Migration Affairs tại Latvia
 • 2
  Điều kiện để xin nộp từ PR lên quốc tịch (Citizenship)?

  Từ PR chuyển thành người có quốc tịch Latvia, nhà đầu tư cần đáp ứng các nhu cầu sau:

  • Sống tại Latvia 5 năm liên tục;
  • Thực hiện bài kiểm tra kiến thức về đất nước Latvia, chỉ là những kiến thức cơ bản nhất về Hiến pháp, lịch sử và văn hóa của Latvia;
  • Thực hiện bài kiểm tra tiếng Latvia ở cấp độ cao hơn;
  • Cung cấp giấy tờ chứng minh có nguồn thu nhập hợp pháp, cung cấp bằng chứng về các hoạt động kinh tế và kinh doanh trong suốt thời gian ở Latvia;
  • Ký cam kết trung thành với luật pháp và quốc gia ở Latvia.
 • 3
  Điều kiện để chuyển đổi từ TRP lên PR?

  Để chuyển từ thẻ tạm trú (TRP) lên thẻ thường trú (PR), nhà đầu tư và các thành viên phụ thuộc cần đáp ứng 2 điều kiện cơ bản như sau:

  • Trong vòng 5 năm, sống tại Latvia thường xuyên và không vắng mặt quá 10 tháng. (Tức là sống cộng dồn trên 4 năm tại Latvia).
  • Bài thi tiếng Latvia ở cấp độ C1 (thấp nhất)

  Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thêm một lựa chọn là tiếp tục gia hạn thẻ tạm trú (TRP) nếu công ty vẫn duy trình việc đóng thuế €40,000/năm cho Chính phủ Latvia.

 • 4
  Người có thẻ cư trú (TRP) Latvia có những quyền lợi gì?
  Người có thẻ cư trú Latvia có tất cả các quyền lợi tương đương như công dân Latvia, trừ các quyền: Quyền bầu cử và tự ứng cử (quyền hoạt động chính trị); Quyền làm việc trong các cơ quan Chính phủ và các cơ quan nhà nước.
 • 5
  Thời hạn của thẻ TRP Latvia được cấp là bao lâu?
  Theo luật của Latvia, thẻ tạm trú được cấp cho nhà đầu tư thường có thời hạn 5 năm, gia hạn mỗi năm một lần.
  Cụ thể: Trước ngày thẻ tạm trú hết hạn, sớm nhất trước 90 ngày hoặc trễ nhất trước 30 ngày, người đang sở hữu thẻ tạm trú Latvia cần nộp đơn gia hạn thẻ tạm trú, cứ mỗi năm 1 lần. Sau 5 năm, nhà đầu tư và cả gia đình có quyền nộp đơn xin thẻ thường trú (PR).
   
 • 6
  Nhà đầu tư có thể sinh sống tại một quốc gia khác trong khối Schengen với thẻ cư trú (TRP) Latvia hay không?
  Cá nhân có thẻ cư trú Latvia được quyền ở lại 90 ngày trong bất kỳ giai đoạn 180 ngày nào tại một nước thành viên trong khối Schengen (điều kiện tương tự visa Schengen). Nếu nhà đầu tư muốn làm việc hoặc ở lại các quốc gia khác ngoài Latvia quá 90 ngày cần xin giấy phép. Không nên cố tình ở lại quốc gia khác quá hạn, trường hợp các cá nhân có thẻ cư trú Latvia sinh sống/làm việc bất hợp pháp tại một quốc gia khác và bị phát hiện, cá nhân đó sẽ bị tước quyền cư trú tại Latvia và bị trục xuất khỏi khối Schengen.
 • 7
  Thẻ cư trú (TRP) và thẻ định cư (PR) Latvia là gì?

  - Thẻ cư trú (Temporary Residence Permit) cho phép một cá nhân được sinh sống tại Latvia trong một khoảng thời gian nhất định, quy định rõ ràng trên thẻ cư trú;

  - Thẻ thường trú nhân / định cư (Permanent Residence Permit) cho phép một cá nhân được sinh sống tại Latvia vĩnh viễn (với điều kiện không được vắng mặt khỏi Latvia trong khoảng thời gian 6 tháng mà không có lý do chính đáng).