Những lợi ích

Miễn thị thực đến khu vực Schengen Châu Âu
Miễn thị thực đến khu vực Schengen Châu Âu
Là một thành viên của khối Schengen, cư dân Hy Lạp có thể tự do đi lại đến tất cả các nước Schengen.
Xem thêm arrow_right_alt
Cơ hội đầu tư bất động sản
Cơ hội đầu tư bất động sản
Đầu tư vào bất động sản Hy Lạp có nhiều lợi thế do giá bất động sản ở nước này đang tăng nhanh và vẫn thấp hơn rất nhiều so với giá bất động sản trước khủng hoảng năm 2008. Đây có thể chứng minh là một cơ hội đầu tư tuyệt vời cũng như cơ hội đảm bảo Định cư Châu Âu cho cả gia đình.
Xem thêm arrow_right_alt
Khả năng đầu tư vào bất động sản nhà ở hoặc thương mại
Khả năng đầu tư vào bất động sản nhà ở hoặc thương mại
Cơ quan Lập pháp của Thị thực Vàng Hy Lạp tuyên bố rằng nhà đầu tư có thể mua cả bất động sản nhà ở và thương mại miễn là họ đầu tư lên tới 250.000 EUR vào thị trường Bất động sản Hy Lạp.
Xem thêm arrow_right_alt
Không yêu cầu lưu trú
Không yêu cầu lưu trú

Nhà đầu tư chỉ phải đến Hy Lạp một lần bắt buộc để lấy dữ liệu sinh trắc học. Còn lại, chương trình Thị Thực Vàng Hy Lạp không có bất kỳ yêu cầu lưu trú nào

Nó cũng không yêu cầu nhà đầu tư chứng minh bất kỳ kinh nghiệm kinh doanh trước đây, kinh nghiệm quản lý hoặc yêu cầu ngôn ngữ.

Xem thêm arrow_right_alt