Tổng quan về chương trình

13/09/2020 |

Đương đơn chính có thể được cấp thường trú nhân tại Cyprus thông qua chương trình đầu tư bất động sản. Chương trình này là một trong những chương trình thị thực đầu tư nhanh nhất và đơn giản nhất ở châu Âu. Thẻ thường trú nhân tại Cyprus sẽ được cấp trong vòng 2 tháng bằng cách đầu tư €300,000 vào bất động sản. Hồ sơ có thể bao gồm cha mẹ của đương đơn và vợ/chồng, con cái phụ thuộc đến 25 tuổi. Hơn nữa, thường trú nhân được cấp sẽ có giá trị vĩnh viễn và có thể truyền lại cho thế hệ sau.

Tin tức khác