Định cư - Quy trình nhanh

Tải brochure
Tổng quan về chương trình
Đương đơn chính có thể được cấp thường trú nhân tại Cyprus thông qua chương trình đầu tư bất động sản. Chương trình này là một trong những chương trình thị thực đầu tư nhanh nhất và đơn giản nhất ở châu Âu. Thẻ thường trú nhân tại Cyprus sẽ được cấp trong vòng 2 tháng bằng cách đầu tư €300,000 vào bất động sản. Hồ sơ có thể bao gồm cha mẹ của đương đơn và vợ/chồng, con cái phụ thuộc đến 25 tuổi. Hơn nữa, thường trú nhân được cấp sẽ có giá trị vĩnh viễn và có thể truyền lại cho thế hệ sau.
TẠI SAO CHỌN “QUY TRÌNH NHANH”?
Thời gian xử lý nhanh: 2-4 tháng.
Thời gian xử lý nhanh: 2-4 tháng.
Thường trú nhân được cấp cho cả gia đình (đương đơn, vợ/chồng, con phụ thuộc và cha mẹ phụ thuộc)
Thường trú nhân được cấp cho cả gia đình (đương đơn, vợ/chồng, con phụ thuộc và cha mẹ phụ thuộc)
Đủ điều kiện để nộp đơn lấy quốc tịch Cyprus sau 5 năm
Đủ điều kiện để nộp đơn lấy quốc tịch Cyprus sau 5 năm
Không cần hiện diện thực tế
Không cần hiện diện thực tế
Có thu nhập từ việc cho thuê và lợi tức đầu tư
Có thu nhập từ việc cho thuê và lợi tức đầu tư
Không yêu cầu đóng góp cho Chính phủ
Không yêu cầu đóng góp cho Chính phủ
Có thể đầu tư 1 hoặc nhiều bất động sản
Có thể đầu tư 1 hoặc nhiều bất động sản
TẠI SAO CHỌN “QUY TRÌNH NHANH”?
Yêu cầu của chương trình
TUỔI  o Đương đơn và vợ/chồng: 18+
o Con phụ thuộc: không giới hạn độ tuổi 
LÝ LỊCH  Không có tiền án, tiền sự. 
LỊCH SỬ DU LỊCH  Không bị bất kỳ quốc gia nào khác của EU từ chối 
TÀI SẢN  Không bị đóng băng theo quy định của châu Âu 
ĐẦU TƯ  Mua bất động sản từ €300,000 (+ VAT). 
TIỀN GỬI NGÂN HÀNG  Duy trì khoản tiền gửi cố định trong 3 năm với ngân hàng Cyprus với số tiền ít nhất là €30,000 được chuyển từ nước ngoài và tăng thêm €5,000 cho mỗi người phụ thuộc 
THU NHẬP  Thu nhập hàng năm không dưới €30,000. Đối với vợ/ chồng và con cái phụ thuộc, số tiền này phải thêm €5,000 cho mỗi người và €8,000 cho mỗi cha/mẹ phụ thuộc 
CÔNG VIỆC  Không có ý định thực hiện bất kỳ công việc nào tại Síp. Đương đơn vẫn có thể sở hữu một doanh nghiệp đã đăng ký tại Cyprus và nhận cổ tức từ doanh nghiệp này. 
THỜI HẠN ĐI ĐẾN  Đương đơn chính phải đến thăm Cyprus trong vòng 1 năm kể từ ngày thẻ thường trú được cấp để thực hiện sinh trắc học. Những người phụ thuộc còn lại phải đến Cyprus một lần trong vòng 2 năm. 
LƯU Ý  Thẻ thường trú nhân vẫn có thể bị thu hồi nếu họ được cấp thường trú ở một quốc gia khác. 
Quy trình xử lý hồ sơ
  • Bước 1: Tham vấn ban đầu với Portico & Bridge và lựa chọn các phương án đầu tư
  • Bước 2: Tham quan và mua tài sản. Gửi tiết kiệm ngân hàng
  • Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ.
  • Bước 4: Nộp hồ sơ.
  • Bước 5: Chờ hồ sơ được phê duyệt từ Chính phủ.
  • Bước 6: Nhận thẻ thường trú nhân.
Tôi muốn tư vấn