Về St.Lucia

Tải brochure
Tổng quan
Tổng quan

St. Lucia là một quốc gia độc lập trong Khối thịnh vượng chung, giành được độc lập từ Vương quốc Anh vào ngày 22 tháng 2 năm 1979, một ngày được tổ chức hàng năm cùng với ngày lễ. Lịch sử của đất nước đã bị ảnh hưởng bởi những người Caribbean bản địa, người châu Phi, người Anh và người Pháp.

Xem thêm arrow_right_alt
Kinh tế
Kinh tế
Lợi thế về cảnh đẹp tự nhiên giúp cho ngành dịch vụ ở đây rất phát triển. Trong khi nông nghiệp và công nghiệp chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng sản phẩm quốc nội của đảo quốc thì ngành dịch vụ đóng góp tới hơn 70%. 
Xem thêm arrow_right_alt
Y tế
Y tế

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cung cấp rộng khắp cả nước. Hiện có 33 Trung tâm Chăm sóc sức khỏe, 3 bệnh viện cộng đồng, 1 bệnh viện tư nhân và 1 bệnh viện tâm thần. 

Xem thêm arrow_right_alt