Những lợi ích

Miễn thị thực đến 146 quốc gia trên thế giới
Miễn thị thực đến 146 quốc gia trên thế giới
Là công dân St. Lucia cho phép bạn đi đến 146 quốc gia miễn thị thực trên toàn thế giới bao gồm cả khu vực Schengen của Châu Âu.
Xem thêm arrow_right_alt
Trái phiếu COVID-19
Trái phiếu COVID-19

Có lẽ ưu điểm lớn nhất của Chương trình Đầu tư theo Quốc tịch St. Lucian là sự ra đời của tùy chọn Trái phiếu COVID-19.

 

Xem thêm arrow_right_alt
Miễn thị thực đến Anh Quốc trong 180 ngày
Miễn thị thực đến Anh Quốc trong 180 ngày
Công dân St. Lucia có thể đến Vương quốc Anh trong 180 ngày miễn thị thực.
Xem thêm arrow_right_alt
Kế hoạch thu hồi vốn rõ ràng
Kế hoạch thu hồi vốn rõ ràng
Với sự ra đời của Trái phiếu COVID-19, các nhà đầu tư ở Caribe cuối cùng đã có một chiến lược rút lui rõ ràng. Sau thời gian nắm giữ, họ có thể bán trái phiếu và vẫn giữ được quyền công dân.
Xem thêm arrow_right_alt
Ưu đãi về thuế
Ưu đãi về thuế
Là công dân của St. Lucia mang lại nhiều lợi ích về thuế cho các cá nhân. Để biết thêm chi tiết, hãy để chúng tôi kết nối bạn với chuyên gia thuế của chúng tôi tại St. Lucia để được tư vấn.
Xem thêm arrow_right_alt