Về St.Kitts & Nevis

Tải brochure
Tổng quan
Tổng quan

St. Kitts & Nevis là quốc gia thuộc vùng biển Caribbean có nền kinh tế nông nghiệp, sản xuất công nghiệp nhẹ và du lịch rất phát triển.

Xem thêm arrow_right_alt
Kinh tế
Kinh tế
Saint Kitts và Nevis là một liên bang đảo có nền kinh tế du lịch phát triển của mình, nông nghiệp và các ngành công nghiệp sản xuất khác tương đối phát triển.  Nông nghiệp, du lịch, sản xuất theo định hướng xuất khẩu, và các lĩnh vực ngân hàng ngoài khơi đang được phát triển và hiện đang tham gia vai trò lớn hơn trong nền kinh tế của đất nước.
Xem thêm arrow_right_alt
Y tế
Y tế
Chăm sóc y tế ở St. Kitts & Nevis khá tốt. Có ba bệnh viện ở đảo St. Kitts và một bệnh viện ở đảo Nevis.
Xem thêm arrow_right_alt