Quốc Tịch

Tải brochure
Chương trình nhập quốc tịch St.Kitts & Nevis diện đầu tư

Chương trình Đầu tư theo Quốc tịch St. Kitts và Nevis yêu cầu người nộp đơn phải đóng góp kinh tế đáng kể cho đất nước. Đổi lại, và tuân theo một thủ tục đăng ký nghiêm ngặt bao gồm kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng, người nộp đơn và gia đình của họ được cấp quyền công dân đầy đủ.

Vì sao chọn
St. Kitts and Nevis là một địa điểm hấp dẫn để sở hữu ngôi nhà thứ hai, với đường hàng không tốt đến Châu Âu và Bắc Mỹ.
St. Kitts and Nevis là một địa điểm hấp dẫn để sở hữu ngôi nhà thứ hai, với đường hàng không tốt đến Châu Âu và Bắc Mỹ.
Người nộp đơn và gia đình của họ nhận được đầy đủ quyền công dân và hộ chiếu
Người nộp đơn và gia đình của họ nhận được đầy đủ quyền công dân và hộ chiếu
St. Kitts and Nevis là một thành viên của Khối thịnh vượng chung, cho phép công dân hưởng một số đặc quyền ở Vương quốc Anh và các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung khác.
St. Kitts and Nevis là một thành viên của Khối thịnh vượng chung, cho phép công dân hưởng một số đặc quyền ở Vương quốc Anh và các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung khác.
Hộ chiếu St. Kitts and Nevis cho phép du lịch miễn thị thực hoặc thị thực khi đến 156 điểm đến bao gồm Hồng Kông, Nga, Singapore, Vương quốc Anh và Khu vực Schengen của Châu Âu.
Hộ chiếu St. Kitts and Nevis cho phép du lịch miễn thị thực hoặc thị thực khi đến 156 điểm đến bao gồm Hồng Kông, Nga, Singapore, Vương quốc Anh và Khu vực Schengen của Châu Âu.
Vì sao chọn
Điều kiện

Để đủ điều kiện nhập quốc tịch theo quy định hiện hành, người nộp đơn có thể chọn một trong hai lựa chọn:

  • Một khoản đóng góp không hoàn lại cho Quỹ Tăng trưởng Bền vững (Sustainable Growth Fund)  với số tiền bắt đầu từ 150.000 USD cho một người nộp đơn
  • Mua bất động sản có giá trị tối thiểu là 200.000 USD (có thể bán lại sau bảy năm) hoặc 400.000 USD (có thể bán lại sau năm năm) từ một dự án phát triển bất động sản đã được phê duyệt.
 
Quy trình xử lý hồ sơ
Quy trình xử lý hồ sơ
Tôi muốn tư vấn