Về Antigua & Barbuda

Tải brochure
Tổng quan
Tổng quan

Antigua và Barbuda là một quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung ở Đông Caribbean. Antigua dài 14 dặm và rộng 11 dặm và địa hình đồng bằng nơi đây rất phù hợp để sản xuất các loại cây trồng đầu của thuốc lá, bông, và gừng. Tuy nhiên, ngành công nghiệp chính ở đây là ngành trồng mía, kéo dài hơn 200 năm. Ngày nay, sau khi giành độc lập khỏi Anh vào năm 1981, ngành công nghiệp chủ chốt của Antigua là du lịch và các ngành dịch vụ liên quan. Các lĩnh vực tạo việc làm lớn tiếp theo là ngành dịch vụ tài chính và Chính phủ.

Xem thêm arrow_right_alt
Kinh tế
Kinh tế
Từ trước năm 1960, nền kinh tế chủ yếu dựa vào việc trồng mía, nhưng do giá thành cao và đất đai bị xói mòn khiến cho ngành này không thể tồn tại. Hiện nay, du lịch giữ vai trò đáng kể trong kinh tế của đảo quốc này. Ngành dệt và các nhà máy lắp ráp dây chuyền các thiết bị điện tử cũng bị hạn chế. 
Xem thêm arrow_right_alt
Y tế và Giáo dục
Y tế và Giáo dục

Hệ thống giáo dục được tổ chức dựa theo mô hình của Anh. Giáo dục bắt buộc đến năm 16 tuổi. Hầu hết dân cư đều học lên trung học. Các trường công của nhà nước dạy miễn phí, các trường tư thục trực thuộc Giáo hội Thiên chúa giáo

Xem thêm arrow_right_alt