Quốc Tịch

Tải brochure
Chương trình nhập quốc tịch Antigua và Barbuda diện đầu tư

Chương trình Đầu tư theo Quốc tịch Antigua và Barbuda yêu cầu người nộp đơn phải đóng góp kinh tế đáng kể cho đất nước. Đổi lại, và phải tuân theo một quá trình kiểm tra và thẩm định nghiêm ngặt, bao gồm cả việc kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng, những người nộp đơn và gia đình của họ được cấp quyền công dân.

Vì sao chọn
Antigua and Barbuda là một thành viên của Khối thịnh vượng chung, cho phép công dân hưởng một số đặc quyền ở Vương quốc Anh và các quốc gia thành viên khác
Antigua and Barbuda là một thành viên của Khối thịnh vượng chung, cho phép công dân hưởng một số đặc quyền ở Vương quốc Anh và các quốc gia thành viên khác
Quốc gia này là một nơi hấp dẫn để sinh sống hoặc sở hữu ngôi nhà thứ hai, với các tuyến đường hàng không tuyệt vời đến Bắc Mỹ và Châu Âu
Quốc gia này là một nơi hấp dẫn để sinh sống hoặc sở hữu ngôi nhà thứ hai, với các tuyến đường hàng không tuyệt vời đến Bắc Mỹ và Châu Âu
Quyền công dân đầy đủ, với hộ chiếu, được cấp cho người nộp đơn và gia đình
Quyền công dân đầy đủ, với hộ chiếu, được cấp cho người nộp đơn và gia đình
Hộ chiếu Antigua và Barbuda cung cấp quyền truy cập miễn thị thực hoặc thị thực khi đến nơi đến 151 điểm đến bao gồm Hồng Kông, Singapore, Vương quốc Anh và Khu vực Schengen của Châu Âu
Hộ chiếu Antigua và Barbuda cung cấp quyền truy cập miễn thị thực hoặc thị thực khi đến nơi đến 151 điểm đến bao gồm Hồng Kông, Singapore, Vương quốc Anh và Khu vực Schengen của Châu Âu
Vì sao chọn
Điều kiện

Để đủ điều kiện nhập quốc tịch theo quy định hiện hành, người nộp đơn có thể chọn một trong các lựa chọn dưới đây:

  • Mua bất động sản có giá trị tối thiểu 200.000 USD từ dự án bất động sản đã được phê duyệt và duy trì trong 5 năm.
  • Mua trực tiếp một doanh nghiệp đủ điều kiện với số tiền tối thiểu là 1,5 triệu USD với tư cách cá nhân. Ngoài ra, mua chung mà mỗi người đóng góp ít nhất 400.000 USD, tổng giá trị tối thiểu là 5.000.000 USD
  • Đóng góp vào Quỹ Phát triển Quốc gia (NDF) với số tiền không hoàn lại tối thiểu là 100.000 USD
  • Đóng góp cho Đại học Tây Ấn (UWI) số tiền không hoàn lại tối thiểu là 150.000 USD
Quy trình xử lý hồ sơ
Quy trình xử lý hồ sơ
Tôi muốn tư vấn